UPDATED IN MELANOMA

 

รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

นพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย ผู้เรียบเรียง

วันที่ 27 เมษายน 2561

Introduction
​Melanoma เป็นมะเร็งที่เกิดจากการแบ่งตัวของ melanocytes ที่ผิดปกติ ซึ่ง Melanoma เป็นมะเร็งที่พบได้มากที่ผิวหนัง แต่สามารถพบมะเร็งชนิดนี้ได้ที่เนื้อเยื่ออื่นๆ เช่น mucosa, uveal tract และ leptomeninges ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึง Cutaneous melanoma เท่านั้น
​Malignant melanoma เป็นมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับมะเร็งผิวหนังชนิดอื่นๆ ในอดีต melanoma พบได้ไม่บ่อย ในช่วงหลายทศวรรษมานี้พบอุบัติการณ์ของ melanoma เพิ่มมากขึ้นถึงประมาณปีละ 4-6% โดยจะพบมากในคนผิวขาว เช่น คนอเมริกัน ยุโรป หรือออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยข้อมูลในสหรัฐอเมริกาปี 2017 พบอุบัติการณ์ของมะเร็งชนิดนี้ถึง 87,110 คน โดยเป็นมะเร็งที่พบได้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของมะเร็งทั้งหมด ซึ่งพบน้อยกว่า 5% ในมะเร็งผิวหนัง แต่ melanoma เป็นมะเร็งผิวหนังที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุดถึง 65% ในผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังทั้งหมด
​มะเร็งผิวหนังในประเทศไทยพบได้บ่อย โดยข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี 2010-2012 พบว่ามี age-specific incidence rate(ASR) เท่ากับ 3.9 ในผู้ชายและ 4.0 ในผู้หญิงต่อประชากร 100,000 คน และมีรายงานอุบัติการณ์ของมะเร็งผิวหนังชนิด cutaneous melanoma เท่ากับ 0.5 ในผู้ชาย และ 0.6 ในผู้หญิงต่อประชากร 100,000 คน
Etiology
​cutaneous melanoma เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของ melanocytes ซึ่งอยู่ในชั้น basal layer ของ epidermis โดย melanocyte มีหน้าที่สร้าง melanin ซึ่งเป็นสารที่ช่วยดูดซับรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ผิวหนัง โดยรังสี UV จะทำให้เกิดความเสียหายให้กับ DNA strands ในเซลล์ผิวหนัง ถึงแม้ว่าในภาวะปกติร่างกายจะสามารถซ่อมแซม DNA strands ที่เสียหายจากรังสี UV ได้ แต่ด้วยปัจจัยเสี่ยงต่างๆสามารถทำให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการซ่อมแซม DNA strands ที่เสียหาย ซึ่งจะทำให้เกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติของ melanocytes ตามมา

 

 

Risk factor
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังชนิดนี้อาจแบ่งได้เป็น environmental factors และ host factors
​UV exposure ทั้งจากแสงแดดหรือ tanning salon เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิด melanoma แต่เป็นปัจจัยที่สามารถป้องกันได้ โดยข้อมูลพบว่าการได้รับรังสี UV แบบ intense intermittent มีโอกาสเสี่ยงในการเกิด melanoma มากกว่าการได้รับรังสีแบบ chronic continuous นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าหากมีประวัติผิวหนังไหม้จากแสงแดดทั้งในตอนเด็กและตอนโต เฉพาะอย่างยิ่งก่อนอายุ 35 ปีจะเพิ่มโอกาสการเกิด melanoma เกือบถึง 2 เท่าตัว
​Chronic immunosuppression โดยจะสามารถพบ melanoma ได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ป่วยโรค AIDS, chronic lymphocytic leukemia, non-Hodgkin’s lymphoma หรือ organ transplantation
​Family history ผู้ป่วยที่มี first-degree relative 1 คนเป็น melanoma จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น melanoma เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า และหากมี first-degree relative 2 คนเป็น melanoma จะมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นถึง 9 เท่า
​Genetic susceptibility หากมีประวัติ melanoma ในครอบครัว จะสามารถพบความผิดปกติของยีน CDKN2A(or p16) ได้บ่อยซึ่งสามารถถ่ายทอดแบบ autosomal dominant ได้ นอกจากนี้ในครอบครัวที่มีความผิดปกติของยีน BRCA2 ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและรังไข่ จะมีโอกาสเกิด melanoma เพิ่มขึ้น 3 เท่า และในผู้ป่วยมีความผิดปกติทางพันธุกรรม เช่น Xeroderma pigmentosum มีโอกาสเสี่ยงเกิด melanoma เพิ่มขึ้นถึง 1,000 เท่า
​Phenotype characteristic กลุ่มคนบางกลุ่มมีความเสี่ยงที่จะเกิด melanoma มากขึ้น เช่น คนที่มีผมสีแดง มีผิวขาว มีกระจำนวนมากและมีดวงตาสีอ่อน
​Common nevi จำนวนของ nevus ในร่างกายที่มากขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด melanoma มากขึ้น โดยข้อมูลพบว่าหากผู้ป่วยมีจำนวน nevus มากกว่า 100 จุด จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด melanoma ถึง 7 เท่า
​Atypical(dysplastic) nevus ซึ่งวินิจฉัยได้จากการตรวจร่างกาย โดยมีขนาดอย่างน้อย 6 mm. ลักษณะผิวเป็น macular surface ขอบเขตไม่ชัดเจน สีไม่สม่ำเสมอ โดยข้อมูลพบว่าความเสี่ยงของการเกิด melanoma มีความสัมพันธ์กับจำนวนของ atypical nevus ที่มากขึ้น หากมี atypical nevus 5 ตำแหน่ง จะเพิ่มความเสี่ยงถึง 6 เท่า
​Congenital melanocytic nevi(CMN) ในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีโอกาสเกิด melanoma ได้โดยความเสี่ยงในการเกิด melanoma จะมากขึ้นตามขนาดของ CMN โดยข้อมูลพบว่าหาก CMN ขนาดใหญ่มากกว่า 20 cm ในด้านที่กว้างที่สุด มี lifetime risk ในการเกิด melanoma ได้น้อยกว่า 10% และมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติถึง 52-465 เท่า แต่หาก CMN ขนาดไม่เกิน 20 cm. จะมีโอกาสเกิด melanoma เพียง 0-5% และมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติ 10 เท่า

ผู้เขียน CUPS CHULA
CHULAPLASTICSURGERY ADMIN