นายแพทย์กำธร ตัณฑ์ศรีสุโรจน์

Position
Personl Info
Address โรงพยาบาลมหานครศรีธรรมราช 89/156-157 ถ.พัฒนาการดูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
Phone โทร.075-317623 Fax: 075-346000