แพทย์หญิงภัทรียา เตจ๊ะวันดี (เชียงใหม่รุ่น 1)

Position
Personl Info
Address โรงพยาบาลระยอง 138 ถนนสุขุมวิท ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000