แพทย์หญิงพุดตาน ตันวัชรพันธ์ (วงศ์ตรีรัตนชัย)

Position
Personl Info
Address หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200