นายแพทย์ไพศาล อัศวพาคุณ

Position
แพทย์เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง
Personl Info
Address Profile Beauty Clinic 1575/52 Paholyolthin Samsaen-nai, Phayathai Bangkok , Thailand 10400
Phone +662-279-2349 ,+662-279-2155 Fax : +662-618-5650
Email info@thaicosmaticsurgery.com