นายแพทย์เฉลิมกิตติ์ ศุภเลิศมงคลชัย

Position
Personl Info
Address หน่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลตากสิน 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. 10600
Phone โทร.02-4370123, Fax 02- 4376605