นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์

Position
Personl Info
Address สถาบันราชประชานามัย กรมควมคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 15หมู่ที่ 7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพาย แขวงบางหญ้าแพรก เขตพระประแดง กทม.10310
Phone 02-3859136 ต่อ 136