นายแพทย์สมศักดิ์ คงไพจิตรวงศ์

Position
แพทย์เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่ง
Personl Info
Address 341/49 ถ.สิริราชธานี ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000
Awards and Work received

รพ.มหาราชนครราชสีมา ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000