นายแพทย์รัฐศักดิ์ ลอยวิรัตน์

Position
Personl Info
Address กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 301หมู่6 ถนนสุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.เภอบางละมุง จ. ชลบุรี 20150
Phone โทร.038-259999 Fax: 038-427770