นายแพทย์พีระ เทียนไพฑูรย์

Position
Personl Info
Address กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10210