นายแพทย์ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์

Position
อดีตหัวหน้าหน่วยศัลยกรรมตกแต่ง
Personl Info
Address ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย