นายแพทย์ประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์

Position
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
Personl Info
Address 1/39-40 ซ.เพชรบุรี 19 ถ.เพชรบุรี       เขตราชเทวี กทม. 10400 
Email prapas.r@gmail.com
Awards and Work received

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เชตบางคอแหลม กทม.10120