นายแพทย์ธนา เหล่าปิยะสกุล

Position
Personl Info
Address หน่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
Phone Tel.075-340250 Fax. 075-343066