นายแพทย์ชาตรี อุไพศิลป์สถาพร

Position
Personl Info
Address โรงพยาบาลตรัง 69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000